Vær med til at skrive historie

Vi arbejder for at udbrede kendskabet til Danmarks katolske historie – og for, at Den katolske Kirkes historie bliver kendt i Danmark.

Vores medlemmer er enten historikere eller -interesserede, og de udgiver materialer, deltager i konferencer, udflugter og andre arrangementer.

Skriv dig op til nyhedsbrevet til højre – eller bliv medlem allerede nu for kun 100 kr. om året:

Bankkonto: 7260 – 1209595. Husk navn og adresse.

Læs mere om medlemskab i vedtægterne

Nyhedsbrev

Dit navn *

Din e-mail *

Emne

Din besked

Aktiviteter

 • Billeder

 • Foredrag

  Her vil du kunne finde referater og andre materialer fra foredrag afholdt i Ælnoth.

  Læs mere…

 • Bestyrelsen

  Bestyrelsen har ansvaret for foreningens virke efter formålsparagraffen. Den består af fire personer der efter valget konstituerer sig med formand, næstformand og to bestyrelsesmedlemmer, og som udpeger foreningens sekretær og kasserer. Desuden vælges to suppleanter. Generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmerne for en toårig periode således, at to af dem er på valg hver andet år.

  Efter generalforsamlingen den 24. februar 2018 består bestyrelsen af:

  Rasmus Kaare Frederiksen

  Asbjørn Nordam

  Jørgen Nybo Rasmussen

  Torben Riis.

  Post til Ælnoth bedes sendt til Jørgen Nybo Rasmussen, Svanevej 38, 4000 Roskilde. Tlf. 46 75 36 60. Mobil 50 51 89 60. Email dacianybo@gmail.com

  Læs mere…

Om foreningen

Hvad er Ælnoth?

Bisp2Ælnoth er en dansk katolsk forening, hvis formål er at fremme kendskabet til den katolske kirkes historie, særligt i Danmark. Foreningen er åben for medlemmer af andre konfessioner – eller helt uden. Foreningen blev stiftet i 1978.

​Foreningen har navn efter den lærde gejstlige Ælnoth af Canterbury, der omkring 1120 skrev Knud 4’s levned. Han er den første historiker i Danmark, hvis navn er overleveret. Om ham kendes kun én selvbiografisk bemærkning: “Jeg – Ælnoth – den ringeste af præster, er født i England, men nu i talrige år bosat som udlænding i Danmark”. Navnet og værket passer godt til foreningens formål og vedtægter.

Læs mere…