Ælnoth Arbejdsgruppen forslag til vedtægter 20190824

ÆLNOTH
Dansk arbejdsgruppe for katolsk historie

Forslag til VEDTÆGTER

1. Arbejdsgruppens navn er ”ÆLNOTH. Dansk arbejdsgruppe for katolsk historie.” Den afløser og fortsætter ”Ælnoth. Katolsk historisk forening for Danmark”. Navnet ”Ælnoth” er taget fra Danmarks første kendte katolske kirkehistoriker, der ca. 1120 skrev Danmarks værnehelgen Sankt Knud Konges livshistorie.

2. Arbejdsgruppens formål er at være et forum for personer, som arbejder med at fremme kendskabet til katolsk historie, specielt i Danmark.

3. Enhver, der vil tilslutte sig arbejdsgruppens formål, kan være medlem – uanset konfessionelt tilhørsforhold. Ved indmeldelse betales et engangskontingent, hvis størrelse fastsættes af et medlemsmøde. Medlemmerne af ”Ælnoth. Katolsk historisk forening for Danmark” overføres som medlemmer af arbejdsgruppen, hvis de ønsker det.

4. Arbejdsgruppen er ikke organiseret som en forening.

5. Arbejdsgruppen knyttes til Katolsk Historisk Arkiv i Bispedømmet København.

6. Formuen fra ”Ælnoth. Katolsk historisk forening for Danmark” overdrages til Ansgarstiftelsen og anbringes på en særkonto under Katolsk Historisk Arkiv. Kontoen afholder arbejdsgruppens udgifter inden for saldoens rammer. På samme måde overdrages foreningens papirer, beholdning af numre i Ælnoths skriftserie, papirer og hjemmeside til Katolsk Historisk Arkiv.

7. Der afholdes årligt et medlemsmøde i forbindelse med et offentligt møde om katolske historiske emner.

8. Arbejdsgruppen ledes af en styringsgruppe på tre personer. Styringsgruppens medlemmer vælges for tre år ad gangen af medlemmerne. Hvis der i et valgår ikke afholdes et medlemsmøde, kan medlemmerne vælges på anden måde blandt de indkomne forslag, f.eks. ved afstemning pr. email. Hvis dette ikke lader sig realisere, udpeges medlemmerne af bestyrelsen for Sankt Andreas Bibliotek og Katolsk Historisk Arkiv.

9. Styringsgruppens medlemmer vælger en formand af deres midte og fastlægger selv dens forretningsorden og arbejde. Styringsgruppen fører arbejdsgruppens regnskab efter aftale med Katolsk Historisk Arkiv og Bispekontorets Bogholderi. Styringsgruppen refererer til bestyrelsen for Sankt Andreas Bibliotek og Katolsk Historisk Arkiv.

10. Blandt arbejdsgruppens aktiviteter er udgivelse af numre i Ælnoths skriftserie. Et medlem udpeges for tre år ad gangen til at varetage dette arbejde.

11. Vedtægterne kan ændres efter vedtagelse med simpel stemmeflerhed på et medlemsmøde og efterfølgende godkendelse i bestyrelsen for Sankt Andreas Bibliotek og Katolsk Historisk Arkiv.

12. Disse vedtægter er vedtaget ved arbejdsgruppens oprettelse på en ekstraordinær generalforsamling i ”Ælnoth. Katolsk historisk forening for Danmark” den 13. september 2019. De forelægges bestyrelsen for bestyrelsen for Sankt Andreas Bibliotek og Katolsk Historisk Arkiv, samt biskoppen af København til godkendelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *