Ælnoth Arbejdsgruppen. Indruszewskis og Nybos forslag til vedtægter 20190909

ÆLNOTH
Dansk arbejdsgruppe for katolsk historie
FORSLAG nr. 2. Alternativ til det af Helge Clausen udsendte ”Forslag til vedtægter” 19. august 2019.
Forelægges medlemmerne ved Ælnoths 2. ekstraordinære generalforsamling 13. sept. 2019.
1. Arbejdsgruppens navn er ”ÆLNOTH. Dansk arbejdsgruppe for katolsk historie”. Den afløser og fortsætter efter sit formål ”Ælnoth. Katolsk historisk forening for Danmark” . Navnet Ælnoth kommer fra Danmarks første kendte katolske kirkehistoriker, der ca. 1120 skrev Danmarks værnehelgen Knud Konges livshistorie.
2. Arbejdsgruppens formål er at skabe et digitalt forum for personer, der vil fremme kendskabet til Katolsk historie, specielt i Danmark.
3. Enhver, der vil tilslutte sig dette formål, kan være medlem – uanset konfessionelt tilhørsforhold. Ved tilmeldelse betales et engangskontingent, hvis størrelse fastsættes af et medlemsmøde. Medlemmer af ”Ælnoth. Katolsk historisk forening for Danmark” overføres, hvis de vil det, som medlemmer af arbejdsgruppen.
4. Arbejdsgruppen er ikke organiseret som forening.
5. Arbejdsgruppen er uafhængig af andre institutioner og kun ansvarlig overfor biskoppen.
6. Ved den hidtidige ”Forening Ælnoths” nedlæggelse overføres dens formue til ”Arbejdsgruppen Ælnoth”. Arbejdsgruppen opretter dertil en konto som privat ”3plus konto” i ”Danske Bank”.
7. Arbejdsgruppens Styringsgruppe leder dens arbejde og løser de opgaver, ændringen af Ælnoth til et åbent digitalt forum for katolsk historie i Danmark medfører. Ælnoths hidtidige hjemmeside overtages og omredigeres af Styringsgruppen til dette nye formål med tilhørende funktioner. En webmaster udpeges til at stå for ansvaret. Det aftales med biskoppen og/eller bispekontoret, hvordan gruppens server bedst kan placeres indenfor bispedømmets IT – ordning.
8. Styringsgruppen har ansvaret for den nævnte ”3plus”konto, og holder regnskab med de af arbejdet følgende indtægter og udgifter. Styringsgruppen bestemmer også, hvordan ”Ælnoths” arkiv og andre papirer opbevares, samt for Ælnoths hidtidige skriftserie, for dennes opbevaring og salg og for fremstilling af nye numre, der eventuelt kan overdrages en redaktør.
9. Styringsgruppen har tre medlemmer. De vælges på et møde af arbejdsgruppens medlemmer for en af disse bestemt tidsperiode. Den vælger selv sin formand og fastsætter sit arbejdsprogram efter arbejdsgruppens formål og behov. Ved næste medlemsmøde aflægger formanden en rapport og et regnskab for perioden.
10. Disse vedtægter forelægges efter medlemmernes eventuelle vedtagelse 13. sept. 2019 til biskoppens godkendelse.

Roskilde 8. sept.2019 George Indruszewski og Jørgen Nybo Rasmussen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *