Ælnoth meddelelser 2017 nr. 4

Meddelelser fra ÆLNOTH

Katolsk historisk forening for Danmark

2017, 17. årg., nr. 4. Udsendt 6. september 2017

Hjemmeside: www.aelnoth.dk

Som nævnt i sidste nummer af Meddelelser fra Ælnoth bliver der afholdt et seminar med titlen ”katolske vinkler på reformationen”. Seminaret vil blive afholdt lørdag den 4. november kl. 10 – ca. 16.30 i Englesalen på Niels Steensens Gymnasium.

Seminaret bliver arrangeret af Academicum Catholicum, Sankt Andreas Bibliotek og Ælnoth.

I skrivende stund foreligger der et foreløbigt program:

Indledende forelæsning  
Anders Piltz Örat tar över. Trons avmaterialisering på 1500-talet
 
1. session Reformationen i nutiden
Clausen, Helge Den manglende forståelse af katolske emner i DK som følge af trosskiftet
Munksgaard, Jørn Arpe Den offentlige debat herhjemme i anledning af markeringen af reformationsjubilæet
Thomassen, Bjørn Myter om reformationen i Danmark
   
2. session Reformationen i litteratur, kunst og fortælling
Dahlerup, Pil Troskiftets nedslag i reformationstidens danske litteratur
Frederiksen, Hans Jørgen Ændringer i kirkekunsten i DK som følge af reformationen
Rübner Jørgensen, Kaare En tredie vej: Poul Helgesens reformkatolicisme
3. session Reformationens hændelsesforløb og den historiske kontekst
Nyberg, Tore Reformationen – en eller flere?
Nybo Rasmussen, Jørgen Biskoppernes fængsling og Luthers sejr i Danmark
Fabricius, Bendt Genfortælling af reformationshistorien
4. session Reformation i hele riget – et kig tilbage og et kig frem
Hoel, Ivar Reformationen i Norge og på Island
McGuire, Brian Reformbevægelser i århundrederne før reformationen
Egeris Thorsen, Jakob Reformationens relevans for den globale kristendom i dag: et økumenisk-katolsk perspektiv

I hver sessioner vil der være en ordstyrer og en ikke-katolsk fagperson, som har til opgave at forholde sig kritisk til indlæggene og animere til diskussion, hvor også deltagerne kan give deres meninger til kende.

Seminaret er omtalt på www.katolsk.dk. Deltagelse koster 100 kr., som dækker en let frokost og en lille bog med skriftlige versioner af indlæggene.

Det er nødvendigt at tilmelde sig senest lørdag den 28. oktober. Vi er nødt til at vide, hvor mange der kommer, bl.a. af hensyn til frokosten. Man kan tilmelde sig ved at indbetale 100 kr. på Ælnoths bankkonto 7260 – 1209595 med angivelse af navn.

Der er allerede en del, der har tilmeldt sig, så vent ikke med tilmelding til sidste øjeblik. Der er også grænser for, hvor mange, der kan være i Englesalen.

På grund af det store arbejde med at forberede seminaret vil der ikke blive afholdt andre Ælnoth-arrangementer i efteråret.

Vel mødt!

Helge Clausen

Formand

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *