Ælnoth meddelelser 2018 nr. 2

Meddelelser fra ÆLNOTH

Katolsk historisk forening for Danmark

2018, 18. årg., nr. 2. Udsendt 8. februar 2018

Hjemmeside: www.aelnoth.dk

Indkaldelse til generalforsamling og medlemsmøde

lørdag den 24. februar 2018 kl. 14.00

i Sankt Andreas Bibliotek

Gl. Kongevej 15, 1620 København V

For at have stemmeret ved generalforsamlingen skal kontingentet for 2018 på 100 kr. være indbetalt på foreningens konto i Djurslands Bank (7260 – 1209595) senest den 23. februar. I yderste nødstilfælde kan man betale kontant til kassereren inden generalforsamlingen begynder.

Der serveres kaffe, te og kage. Det tilstræbes, at mødet er færdigt kl. 16.

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

 1. Valg af ordstyrer og referent.
 2. Formandens beretning, debat og godkendelse heraf.
 3. Kassererens beretning (fremlæggelse af det reviderede regnskab), debat og godkendelse heraf.
 4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 100 kr./år.
 5. Valg af to medlemmer til bestyrelsen for to år og en for et år. På valg (ordinært) er Torben Riis (som er villig til at modtage genvalg) og Asbjørn Nordam. Helge Clausen ønsker af helbredsgrunde at udtræde af bestyrelsen (blev valgt for to år for et år siden).
 6. Valg af to suppleanter. Kirsten Kjærulff er ikke villig til at modtage genvalg. Sebastian Olden-Jørgensen er villig til at modtage genvalg. Eva Vinther er villig til at modtage genvalg som revisor.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen er der

 

MEDLEMSMØDE

 1. Efterdønninger efter afholdelsen af seminaret ”Katolske vinkler på reformationen” / Helge Clausen.
 2. En kort status for bestræbelserne på at finansiere driften af Sankt Andreas Bibliotek samt for Katolsk Historisk Arkiv / Helge Clausen.
 3. Almindelig informationsudveksling vedr. katolsk historie, særligt i Danmark / alle.
 4. Afslutning.

Der mindes om Ælnoths ekskursion til Odense lørdag den 10. marts 2018. Se Meddelelser nr. 1, udsendt 22. januar 2018.

Helge Clausen

Formand

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *