Ælnoth meddelelser 2019 nr. 1

Meddelelser fra ÆLNOTH
Katolsk historisk forening for Danmark

2019, 19. årg., nr. 1. Udsendt 8. februar 2019

Hjemmeside: www.aelnoth.dk
________________________________________

Indkaldelse til generalforsamling
lørdag den 23. februar 2019 kl. 14-16
i Sankt Andreas Bibliotek
Gl. Kongevej 15
1620 København V

For at have stemmeret ved generalforsamlingen skal kontingentet for 2019 på 100 kr. være indbetalt på foreningens konto i Djurslands Bank (7260 – 1209595) senest den 22. februar. I yderste nødstilfælde kan man betale kontant til kassereren inden generalforsamlingen begynder.

Der serveres kaffe, te og kage.

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

Hovedemnet går helt ud over en generalforsamlings sædvanlige punkter. Vi skal først forhandle et forslag om, at vores Forening på grund af manglende ressourcer og tilslutning ganske enkelt må opløses. Men den foreslås erstattet af et nyt digitalt “Ælnoth. Forum for katolsk historie i Danmark”.

Vigtigheden af dette forslag om Ælnoths skæbne gør, at vi så stærkt som muligt opfordrer alle til at møde op. Kun derved kan spørgsmålet blive drøftet og med vægt afgjort af foreningens medlemmer. Flertallet af de fremmødte afgør sagen.

Ifølge statutternes pkt. 11 kræves der at “en eventuel beslutning om foreningens ophør kun kan træffes af to uafhængigt af hinanden indkaldte generalforsamlinger.” Det foreslås, at denne anden generalforsamling afholdes om ca. en måned.

Herefter er det relevant, at kun følgende punkter af statutterne behandles:

1. Valg af ordstyrer og referent.

2. Årsberetning, debat og godkendelse heraf.

3. Kassererens beretning (fremlæggelse af det reviderede regnskab), debat og godkendelse heraf.

Hvis foreningens uændrede fortsættelse blev vedtaget, går generalforsamlingen videre således som statutternes øvrige punkter siger. Dvs. i hvert fald følgende:

4. Fastsættelse af kontingent. Der foreslås uændret 100 kr./år.

5. Valg af en ny bestyrelse. Hertil bemærkes, at den 2018 valgte bestyrelse ikke har fungeret. Helge Clausen (som kasserer) og Jørgen Nybo har kun holdt foreningen på “vågeblus” i forventning om løsning af problemerne på denne generalforsamling.

Hvis derimod foreningens ophør og eventuelle afløsning ved et digitalt forum blev vedtaget, vil detailler i denne plan blive forelagt af Helge Clausen og sikkert også af andre IT-kyndige medlemmer. Det er foreslået, at “Ælnoths” hidtidige hjemmeside “www.aelnoth.dk” må kunne omstruktureres til at udgøre dette ”forum”. Dette debatteres. Vigtigt vil her være at finde en engageret “webmaster”, der gerne vil overtage ansvaret for dette “forum”.

Der er i dag mere end nogensinde brug for, at katolske synspunkter på historien i hvert fald på denne måde får et hjemsted, hvor forskere kan mødes til drøftelser, løsning af fælles problemer, omtale af nye relevante bøger omtales, historiske begivenheder af betydning for os som katolikker omtales, møder planlægges osv.

Man vil forstå, at den alvorlige situation bedst kan afklares, hvis de flest mulige medlemmer aktivt deltager i denne afgørende generalforsamling.

Med de bedste hilsener og på gensyn

Jørgen Nybo Rasmussen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *