Ælnoth meddelelser 2019 nr. 2

Meddelelser fra ÆLNOTH
Katolsk historisk forening for Danmark

2019, 19. årg., nr. 2. Udsendt 6. juli 2019

Hjemmeside: www.aelnoth.dk
________________________________________

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
lørdag den 17. august 2019 kl. 14-16
i Sankt Andreas Bibliotek
Gl. Kongevej 15
1620 København V

For at have stemmeret ved generalforsamlingen skal kontingentet for 2019 på 100 kr. være indbetalt på foreningens konto i Djurslands Bank (7260 – 1209595) senest den 3. august. I yderste nødstilfælde kan man betale kontant til kassereren inden generalforsamlingen begynder. De medlemmer, der endnu ikke har betalt kontingent, vil modtage særskilt meddelelse herom.

Der serveres kaffe, te og kage.

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Præsentation og drøftelse af det af ”Arbejdsgruppen for Ælnoths videreførelse” udarbejdede forslag af 12.IV.2019 for Ælnoths fremtidige organisation og virke.

4. Forslag om nedlæggelse af Ælnoth, jf. Statutternes §11 og 16, med henblik på at videreføre ”Foreningen Ælnoths” virke som ”Arbejdsgruppen Ælnoth”. Hvis forslaget ikke bliver vedtaget, skal der vælges en ny bestyrelse, jf. beslutningen på generalforsamlingen den 23. februar 2019 om at den hidtidige bestyrelses udnævnelsesperiode forlænges indtil næste generalforsamling.

5. Eventuelt.

På vegne af bestyrelsen
Helge Clausen
Kasserer og redaktør for Ælnoths skriftserie

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *