Ælnoth meddelelser 2019 nr. 3

Meddelelser fra ÆLNOTH
Katolsk historisk forening for Danmark

2019, 19. årg., nr. 3. Udsendt 24. august 2019

Hjemmeside: www.aelnoth.dk
________________________________________

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
lørdag den 13. september 2019 kl.16
i Sankt Andreas Bibliotek
Gl. Kongevej 15
1620 København V

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Forslag om nedlæggelse af Ælnoth, jf. Statutternes §11 og 16, med henblik på at videreføre ”Foreningen Ælnoths” virke som ”Arbejdsgruppen Ælnoth” (2. og sidste afstemning, sådan som det er foreskrevet i §11). Hvis forslaget ikke bliver vedtaget, skal der vælges en ny bestyrelse.

4. Drøftelse af forslag til Vedtægter for Arbejdsgruppen Ælnoth. Forslaget udsendes inden generalforsamlingen.

5. Oprettelse af ”Arbejdsgruppen Ælnoth”, herunder valg af tre medlemmer til Styringsgruppen for ”Arbejdsgruppen Ælnoth”.

6. Eventuelt.

På vegne af bestyrelsen

Helge Clausen
Kasserer og redaktør for Ælnoths skriftserie

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *