Bestyrelsen

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens virke efter formålsparagraffen. Den består af fire personer der efter valget konstituerer sig med formand, næstformand og to bestyrelsesmedlemmer, og som udpeger foreningens sekretær og kasserer. Desuden vælges to suppleanter. Generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmerne for en toårig periode således, at to af dem er på valg hver andet år.

Efter generalforsamlingen den 24. februar 2018 består bestyrelsen af:

Rasmus Kaare Frederiksen

Asbjørn Nordam

Jørgen Nybo Rasmussen

Torben Riis.

Post til Ælnoth bedes sendt til Jørgen Nybo Rasmussen, Svanevej 38, 4000 Roskilde. Tlf. 46 75 36 60. Mobil 50 51 89 60. Email dacianybo@gmail.com