Bestyrelsen

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens virke efter formålsparagraffen. Den består af fire personer der efter valget konstituerer sig med formand, næstformand og to bestyrelsesmedlemmer, og som udpeger foreningens sekretær og kasserer. Desuden vælges to suppleanter. Generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmerne for en toårig periode således, at to af dem er på valg hver andet år.

Efter generalforsamlingen den 28. januar 2017 konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Helge Clausen som formand og kasserer

Asbjørn Nordam som næstformand

Torben Riis som sekretær

Rasmus Kaare Frederiksen som menigt medlem.

Post til Ælnoth bedes sendt til formanden, Helge Clausen, Teglvangsvej 64, 8543 Hornslet. Tlf. 86 99 63 54. Email: clausen.helge@gmail.com