Nyhedsbrev december 2014

Medlemmerne og deres familier ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Som sikkert nogle af jer allerede ved, vil bestyrelsen træde tilbage ved generalforsamlingen d. 31.1.2015, derom senere.

Dette vil naturligvis skabe et problem, hvis der ikke er nogen, der ønsker at stille op, men nu ser det ud til at lysne. Helge Clausen, der oprindelig ville træde tilbage som næstformand og bestyrelsesmedlem, vil nu alligevel fortsætte og prøver at samle nye kandidater. Vi må så håbe, at det lykkes for ham, så Ælnoth kan fortsætte som forening.

Det sidste medlemsmøde inden generalforsamlingen bliver i Haraldsted d. 7.1.15 Knud Lavards dødsdag. Det er en tradition, som p. D. Timmermann i mange år har holdt i live, og som vi vil forsøge at fortsætte.

Mødet begynder kl. 16.00 med messe, og hvis vejret tillader det, vil vi gå i fakkeltog til Kapelruinen. Derefter er der hyggeligt samvær i Knud Lavardhuset med spisning og et kort foredrag, pris kr. 50,00

Hvis man ikke har mulighed for at transporterer sig til Haraldsted, kan man blive afhenter på Ringsted station kl. 15.30.

Hvis man ønsker at blive afhentet, så kontakt Lene på tlf. 2173-2721 eller mail: irlov@mail.dk

 

p.b.v.

Bent Irlov